Razpis 2. doktorskega seminarja: predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom »Povratništvo oseb, obsojenih na zaporno kazen« v petek, 13.9.2019 ob 10h

Študentka doktorskega študija bo predstavila doktorsko disertacijo z naslovom

»Povratništvo oseb, obsojenih na zaporno kazen«.
 
Seminar bo potekal v petek, 13. 9. 2019, ob 10,00 v Seminarski sobi št. 3 (kletni prostori).