Razpis obrambe doktorske disertacije Ines Grah, univ. dipl. prav. - sprememba prostora

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije Ines Grah

»Posamezniki in neposreden dostop do Sodišča EU«
 
v torek, dne 14. 2. 2017 ob 11:30 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (Senatna soba – pritličje levo).