Razpis prvega doktorskega seminarja mag. Boštjana Valenčiča in mag. Boštjana Pintarja: v torek, 11. 9. 2018 ob 10. in 11. uri

Študent doktorskega študija mag. Boštjan Valenčič bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

»Nepravo uspeha in nepravo ravnanja«.
   
Seminar bo potekal v torek, dne 11. 9. 2018 ob 10:00 v sobi 017 (pritličje levo).


Študent doktorskega študija mag. Boštjan Pintar bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom

 »Primerjalnopravni vidiki kaznivosti strokovne napake«.
   
Seminar bo potekal v torek, dne 11. 9. 2018 ob 11:00 v sobi 017 (pritličje levo).