Razpis prvega doktorskega seminarja mag. Luke Vavkna: 30.5.2017 ob 15. uri v sobi 327 - sprememba datuma

Študent doktorskega študija mag. Luka Vavken bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom
 

»Vpliv zakonodajne in izvršilne veje oblasti ter sodnega sveta na položaj slovenskega rednega sodstva«.
 


Seminar bo potekal v torek, dne 30. 5. 2017 ob 15:00 v sobi 327, Poljanski nasip 2, Ljubljana.