Razpis za pripravništvo v Uradu EUIPO

Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov (»shortlist«) za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) – 2019/20 je objavljen v priloženi datoteki.

Rok za prijave: 19. marec.