Razpis za štipendije Utrechtske mreže

Utrechtska mreža bo podelila do 10 štipendij v višini 1.000 EUR študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+/ npr. zaradi krajšega termina mobilnosti). Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na II. ali III. stopnji študija.

Mobilnost si študentje organizirajo sami, na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost lahko traja 3 mesece.

Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti je od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2019.

Prijave naj vsebujejo:
  • Prijavo ( application form)
  • Motivacijsko pismo v angleškem jeziku
  • Priporočilno pismo v angleškem jeziku
  • Potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (ki ga izda profesor ali gostujoča univerza) 

Več informacij najdete na spletni strani: https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/2017121509505427/

Prijave naj zainteresirani študentje oz..mladi raziskovalci do 9. februarja 2018 posredujejo na naslov:

Služba za mednarodno sodelovanje UL
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana