Razpis za študentsko delo na področju prava

OPIS DELOVNIH NALOG

- Pravna analiza, snovanje in pregled pogodb na različnih področjih: gospodarsko pravo, delovno pravo, intelektualna  
  lastnina, marketing in druga področja.
- Svetovanje na več pravnih področjih vezanih na vstop na nova tržišča, podjetniško pravo, varovanja osebnih podatkov,
  upravljanje pogodb in ostalih pravnih vidikov poslovanja.
- Pomoč pri snovanju internih aktov.
- Pregled regulativnih postopkov na vseh tržiščih poslovanja podjetja.
- Analiza pravnih okvirov za kompleksne mednarodne transakcije pri poslovanju na novih tržiščih.
- Sodelovanje s pravnimi nasveti s področja regulative pri oblikovanju produktov in storitev.
- Pravna pomoč različnim oddelkom v podjetju.

Več v priponki.