Razpis za udeležbo na Poletni šoli v Seulu (Južna Koreja)

Univerza v Ljubljani (UL) vabi svoje študente, da se v okviru meduniverzitetnega sodelovanja prijavijo na razpis za poletno šolo v Seulu, ki bo potekala od 26. junija do 27. julija 2018.

Izpolnjen prijavni obrazec (glej pripeto datoteko) je skupaj s prilogami treba poslati Službi za mednarodno sodelovanje UL (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) do 3. aprila 2018 .

Obvezne priloge:
  • potrdilo o vseh opravljenih izpitih (z ocenami)
  • potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2017/18
  • motivacijsko pismo v slovenskem jeziku

Izbrani kandidati bodo nato pozvani, da do 30. aprila 2018 oddajo še spletno prijavo v Seul.

Izbrani študenti so oproščeni šolnine, stroškov registracij, namestitve in stroškov ogledov in kulturnih aktivnosti po Seulu. Tuji študentje so tudi upravičeni do delnega sofinanciranja 4-dnevne ekskurzije na otok Jeju Island.

Potne stroške, prehrano in delno plačilo (okoli 300 $) ekskurzije si plačajo študentje sami.

Več informacij o poletni šoli najdete na spletni strani: http://global.uos.ac.kr; morebitne dodatne informacije glede oddaje prijave na UL pa na e-naslovu: intern.office@uni-lj.si