Razpis zagovora doktorske disertacije "Socialna pravičnost kot vprašanje upravičenosti redistribucije v sistemu socialnih zavarovanj": v petek, 6. 9. 2019 ob 15. uri

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije

»Socialna pravičnost kot vprašanje upravičenosti redistribucije v sistemu socialnih zavarovanj«
 
v petek, dne 6. 9. 2019 ob 15:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (sejna soba Senata – pritličje levo).