Razpis zagovora doktorske disertacije študentke Nine Orehek Ručigaj »Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom«: v sredo, 14. 11. 2018 ob 13:00 uri

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije Nine Orehek Ručigaj

»Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom«
 
v sredo, dne 14. 11. 2018 ob 13:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).