Razpis zagovora doktorske disertacije »Varstvo pravic uporabnikov storitev na področju negospodarskih javnih služb«: v četrtek, 21. 11. 2019 ob 12,30 v sobi št. 17 (pritličje levo)

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije

»Varstvo pravic uporabnikov storitev na področju negospodarskih javnih služb«
 
v četrtek, dne 21. 11. 2019 ob 12:30 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).