Še nekaj prostih mest za prijavo na predmet, ki ga bo izvajala gostujoča predavateljica izr. prof. dr. Veronika Fikfak

V zimskem semestru študijskega leta 2017/18 na fakulteti gostimo gostujočo predavateljico z Univerze v Cambridgeu (VB), izr. prof. dr. Veroniko Fikfak, ki bo med oktobrom in decembrom 2017 predavala predmet z naslovom Comparative Human Rights Law.

Predavanja pri tem predmetu bodo potekala ob petkih in ponedeljkih, med 12. in 14.30 uro (v Seminarju 3). Prvo predavanje bo v petek, 6. oktobra 2017; zaključek predavanj pa najkasneje do sredine decembra.

Predmet je namenjen predvsem tujim Erasmus študentom, vpišejo pa ga lahko tudi študenti vseh letnikov I. in II. stopnje, a le kot dodatni (neobvezni izbirni) predmet, ki ne bo ovrednoten z ECTS točkami.

Predavanja in izpit pri predmetu se bodo izvajali v angleškem jeziku. Roki za opravljanje izpita pri predmetu bodo predvidoma: 18. december 2018, 22. december 2017 in 8. januar 2018.

Obiskovanje in uspešnost pri predmetu se bo študentom z uradnim zaznamkom zabeležilo v Prilogi k diplomi.
 
Ker je po poteklem roku za oddajo prijav še ostalo nekaj prostih mest, obveščamo, da se študenti, ki jih navedeni predmet zanima, še vedno lahko nanj prijavite, in sicer kar neposredno na e-naslov predavateljice: vf243@cam.ac.uk. V sporočilu obvezno navedite naslednje podatke: ime in priimek, letnik in stopnjo študija v študijskem letu 2017/18 in e-naslov.