Sodelovanje pri raziskovalnem projektu »Kdo s(m)o pravniki? Študija pravniških poklicev Sloveniji

Študentke in študente PF vabiva k sodelovanju pri izvedbi načrtovane raziskave o pravniških poklicnih vlogah. Raziskovali bomo, kakšne karierne poti ubirajo posamezniki in posameznice v Sloveniji, ko zaključijo pravni študij. Študija bo vsebovala teoretični (pregled in analiza literature in pravnih virov) in empirični del (sestava, izvedba in analiza rezultatov anketnega vprašalnika).

 

Vabiva študentke in študente, ki vas zanimajo praktične izkušnje z raziskovalnim delom in analitični vpogled v družbeno skupino, ki ji je bilo zaupano poklicno ukvarjanje s pravom in katere del boste po zaključku študija postali tudi sami.     

 

Svoj interes za sodelovanje sporočite na elektronski naslov tilen.stajnpihler@pf.uni-lj.si, in sicer do srede, 17. 10. 2018 (do poldneva), ob 15h pa bo z interesenti in interesentkami potekal informativni sestanek v knjižnici Inštituta za kriminologijo.

 

Doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič in doc. dr. Mojca M. Plesničar