Sprememba izpitnih rokov na mednarodni katedri

Zaradi odsotnosti izr. prof. dr. Vasilke Sancin je prišlo do sprememb naslednjih izpitnih rokov:

B1 Diplomatsko in konzularno pravo – iz  29. 8. se prestavi na 5. 9. 2019 ob 10. uri;

B2 Mednarodno pravo oboroženih spopadov – iz 2. 9. se prestavi na 5. 9. 2019 ob 16. uri; 

B2 Izbrana poglavja mednarodnega prava – iz 13. 9. se prestavi na 18. 9. 2019 ob 10. uri;