Štipendija za vpis na doktorski študij zasebnega prava na Univerzi v Pisi (Italija)

Univerza v Pisi obvešča o možnosti pridobitve štipendije za vpis tujih kandidatov na njihov triletni doktorski študij zasebnega prava (vključno s pogodbenim, odškodninskim, družinskim in dednim pravom).

Višina letne štipendije: 13.638,48 EUR.

Več informacij najdete na: http://dottorato.unipi.it/index.php/en/ ali na e-naslovu: elena.bargelli@unipi.it

Rok za prijavo: 19. julij 2017