Študentske ankete o splošnem zadovoljstvu s študijem na prvi in drugi stopnji

Obveščam vas, da smo vklopili študentske ankete o splošnem zadovoljstvu s študijem na prvi in drugi stopnji. Ankete niso vezane na prijave k izpitom, odprte pa so do 30.09.2020. Kot prejšnja leta, ankete ne izpolnjujejo vsi študenti, temveč se za izvedbo te ankete uporablja vzorec in sicer na način, da vsak študent tekom študija prejme anketo le enkrat.