Upravnosodna klinika - vabilo k sodelovanju

Študente in študentke 4. letnika I. stopnje in 1. letnika II. stopnje ter vse absolvente vljudno vabim k prijavi za sodelovanje pri Upravnosodni kliniki.

 

Kaj je Upravnosodna klinika, komu je namenjena in kako poteka?

Upravnosodna klinika je namenjena študentom 4. letnika prve stopnje (ali absolventom) in študentom magistrskega študija programa Pravo. Njen namen je ponuditi študentom nadgraditev znanja in razširitev poznavanja ene najobširnejših pravnih panog – upravnega materialnega in procesnega prava.

 

Delo na kliniki poteka v dveh delih. Prvi, teoretični del, je izveden v zimskem semestru, na njem se študenti udeležujejo predavanj, ki jih izvajajo ugledni strokovnjaki s področja upravnega procesnega prava. Med vabljenimi predavatelji so sodniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodniki Upravnega sodišča Republike Slovenije in uveljavljeni odvetniki. Predavanja študentom omogočajo seznanitev z najaktualnejšimi problemi upravnega prava in sodnega nadzora nad upravo. V drugem delu se izvaja praktično usposabljanje študentov pod nadzorom zunanjih mentorjev. Udeleženci imajo možnost sodelovanja s sodniki na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Praktično delo udeležencem omogoča, da se seznanijo z vsemi vrstami zadev, o katerih to sodišče odloča, delo pa vključuje tudi pregledovanje spisov in pisanje osnutkov sodnih odločb.

 

Upravnosodna klinika je del izbirnega predmeta Pravne veščine v praksi – pravna klinika I in je ovrednotena s 4 ECTS točkami.

 

Predstavitev Upravnosodne klinike

Kratka predstavitev klinike je v pripetem dokumentu. Informacije o Upravnosodni kliniki in njenem poteku v študijskem letu 2019/2020 so dostopne tudi na tej spletni strani:  http://www.pf.uni-lj.si/ob-studiju/pravne-klinike/upravnosodna-klinika-48668/. V začetku meseca oktobra bo izvedena tudi javna predstavitev klinike, točen termin predstavitve bomo sporočili naknadno.

 

Prijava

Zadnji dan roka za prijavo je torek, 13. oktober 2020. Prijavite se s prijavnico, ki je v priponki. Izpolnjeno jo v elektronski obliki pošljite na naslov bruna.zuber@pf.uni-lj.si. Veselim se vaše prijave!

 

Lep pozdrav,

doc. dr. Bruna Žuber