USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE z glosami dr. Igorja Kaučiča

V Založbi Pravne fakultete smo skupaj z založbama Litteralis in Uradni list Republike Slovenije izdali knjižno izdajo Ustave Republike Slovenije. V knjigi so poleg neuradnega prečiščenega besedila Ustave RS in Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije še glose dr. Igorja Kaučiča, v katerih komentira posamezne spremembe Ustave RS, sprejete z ustavnimi zakoni od sprejetja Ustave RS pa do danes. Dodatno uporabno vrednost knjigi daje tudi stvarno kazalo, katerega soavtor je prav tako dr. Kaučič, dodano na koncu knjige.

leto izdaje: 2017

cena: 13 €