Vabilo k sodelovanju na International Doctoral Seminar in Law (IDSL 2020) - rok za prijave: 15. julij 2020

International Doctoral Seminar in Law (IDSL 2020) je mednarodni doktorski seminar, ki ga organizira Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Seminar študentom domačih in tujih fakultet omogoča znanstveni dialog z njihovimi kolegi, drugimi raziskovalci in pravnimi strokovnjaki. Doktorskim študentom iz različnih držav ponuja priložnost, da predstavijo svoje delo in pridobijo neposreden odziv pravnih strokovnjakov, ki delujejo na tem področju. 

Seminar bo prvič organiziran v letu 2020, krovni področji pa bosta upravno in ustavno (tako nacionalno kot evropsko) pravo. 
Doktorski seminar bo potekal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer 10. septembra 2020. Seminar bo potekal v angleškem jeziku. V primeru, da seminarja ne bo mogoče organizirati na fakulteti, bo potekal z uporabo ene od spletnih platform. 

Rok za prijave je  15. julij 2020, vsi podatki pa so na voljo na spletni strani fakultete v angleškem in slovenskem jeziku.Več informacij o postopku prijave in poteku seminarja je na voljo v pripeti datoteki.