Vabilo k sodelovanju pri projektu o človekovih pravicah pod mentorstvom priznane strokovnjakinje z University of Cambridge

Na Pravni fakulteti bo od julija 2017 do januarja 2018 gostovala dr. Veronika Fikfak, diplomantka naše fakultete, sedaj zaposlena na University of Cambridge. Je mednarodno priznana in uveljavljena strokovnjakinja za področje človekovih pravic.
 
Kot gostujoča profesorica bo na fakulteti predavala dodatni izbirni predmet Comparative Human Rights Law (v angleščini) in vodila poletno šolo o Brexitu. Poleg tega bo mentorica študentskemu raziskovalnemu projektu, v katerem bodo študenti pridobili dragocene izkušnje pri raziskovalnem delu. Projekt bo sestavljen iz večih vsebinskih sklopov, vsi pa bodo zajemali vprašanja človekovih pravic, s poudarkom na analizi judikature ESČP. Prvi vsebinski sklop bo zajemal položaj tujcev in analizo slovenskega Zakona o tujcih. 

Vsi, ki vas zanima sodelovanje pri raziskovalnem projektu (ne glede na letnik), kontaktirajte dr. Fikfak na vf243@cam.ac.uk še pred koncem junija. Prvo srečanje, na katerem se bo definiralo relevantna vprašanja in metode dela ter urnik, bo v začetku julija.