Vabilo k sodelovanju v raziskovalni skupini, ki bo raziskovala pravno ureditev položaja arheoloških ostalin

Kolegice in kolege študente, ki jih zanima znanstveno-raziskovalno delo, vljudno vabim v raziskovalno skupino, ki bo raziskovala pravno ureditev položaja arheoloških ostalin. Raziskava bo skušala najti odgovor na tri vprašanja:

  • kašna je bila pravna ureditev tega področja na ozemlju današnje Slovenije v preteklosti (Avstro-Ogrska, Kraljevina Jugoslavija, Socialistična Jugoslavija);
  • kakšna je veljavna pravna ureditev tega področja v Avstriji, na Madžarskem, Hrvaškem, Danskem, v Italiji, Španiji in Veliki Britaniji;
  • kakšen je pravni položaj orožja in opreme iz prve in druge svetovne vojne, ki se nahaja na ozemlju Republike Slovenije;
  • kaj bi bilo na tem področju treba storiti de lege ferenda.

Rezultate raziskave bomo prikazali na simpoziju in jih objavili v eni od pravnih revij.

Interesente vljudno vabim, da se mi do konca oktobra 2017 oglasijo po elektronski pošti (janez.kranjc@pf.uni-lj.si). Po elektronski pošti se bomo dogovorili za sestanek, na katerem bomo razdelili naloge in se natančno dogovorili o metodi dela in urniku sestankov, na katerih bomo obravnavali vmesne rezultate raziskave in razpravljali o morebitni problemih.

Poleg znanja angleščine je zaželeno tudi znanje nemščine, italijanščine, španščine in madžarščine.

Janez Kranjc