Vabilo na mednarodno konferenco s področja javno-zasebnih partnerstev in javnih naročil 2017 - priložnost za podiplomske študente: 27. in 28. novembra 2017 v Hotelu Golf na Bledu


Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji in Uradnim listom RS dne 27. in 28. novembra 2017 v Hotelu Golf na Bledu organizira dvodnevno mednarodno konferenco s področja javno-zasebnih partnerstev in javnih naročil 2017, s katero si prizadevamo narediti pomemben korak naprej pri obravnavi javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev s strani političnih odločevalcev, javnih uslužbencev, praktikov in končnih uporabnikov v Sloveniji in regiji. 

Ker so teme, ki jih obravnavamo, izjemnega pomena za razvoj Slovenije, bi želeli k udeležbi povabiti tudi podiplomske študente Vaših fakultet. V ta namen nudimo omejeno število brezplačnih kotizacij.

Iskreno upamo, da boste o tej priložnosti obvestili podiplomske študente in jim omogočili, da se nam pridružijo in podprejo naša prizadevanja za prenos znanja na tem področju. Namreč, v Sloveniji, podobno kot v večini držav Evropske unije, na eni strani raste infrastrukturna vrzel, na drugi strani pa se krepi pritisk na zmanjševanje dostopnosti javnih služb. Javno-zasebna partnerstva in pametno javno naročanje postajajo globalna nuja za vzdržne javne finance, zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb. Znanje bodočih generacij bo zato odločilnega pomena.
 
Študentje, ki bi se konference želeli udeležiti, naj pošljejo motivacijsko pismo na petra.ferk@pppforum.si.

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani: http://speed-uppp-bled-2017.webflow.io/ 

V primeru kakršnihkoli vprašanj, smo Vam na voljo.

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, Poslovna enota Ljubljana Ukmarjeva 2 (bivša Jurčkova 233), 1000 Ljubljana, 
T: 01 60 100 72, 
F: 01 60 100 71


E: petra.ferk@pppforum.si,
S: www.pppforum.si