Vabilo na več informativnih sestankov na temo Erasmusa in ostalih mednarodnih študijskih izmenjav, praks, poletnih šol


Fakultetna mednarodna pisarna v naslednjih tednih vabi na več srečanj, na katerih bodo predstavljene različne možnosti, ki jih imate na voljo študentje Pravne fakultete v Ljubljani, ki (če) si želite pridobiti mednarodne izkušnje. Najbolj poznane so seveda Erasmusove izmenjave za študij in prakso, a poleg njiju obstaja še vrsta drugih priložnosti.


SPLOŠNO O MOŽNOSTIH ŠTUDENTOV ZA NABIRANJE MEDNARODNIH IZKUŠENJ
  • KDAJ: v četrtek, 29. novembra 2018, ob 11. uri v zlati predavalnici
  • KAJ: splošne informacije o različnih možnostih, ki so na voljo za študente PF UL za nabiranje mednarodnih izkušenj (npr. razlika med študijem v tujini in študentsko izmenjavo, zakaj obiskovati seminarje in predmete gostujočih predavateljev, ali se splača iti na poletne šole v tujino, kaj omogoča Erasmus in kaj drugi programi izmenjav, kako je s financiranjem (podiplomskega) študija v tujini ali odhoda na izmenjavo, ipd)

KRATKE PREDSTAVITVE ŠTUDENTOV, KI SO ŽE BILI NA IZMENJAVI V TUJINI
  • KDAJ: v četrtek, 29. novembra 2018, ob 12.15 uri v zlati predavalnici
  • KAJ: študenti PF UL, ki so že zaključili s svojo izmenjavo ali prakso v tujini, bodo pripovedovali o svojih vtisih in osebni izkušnji izmenjavnih študentov, na voljo bodo tudi za odgovore na morebitna vprašanja ali dajanje nasvetov s prve roke

PREDSTAVITEV AKTUALNEGA RAZPISA ZA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE IN PRAKSE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

PREDSTAVITEV RAZPISA ZA IZMENJAVE NA PARTNERSKIH UNIVERZAH V TUJINI V OKVIRU BILATERALNIH SPORAZUMOV

Vseh srečanj se lahko udeležite študentje vseh letnikov (tudi nižjih, ki morda še ne izpolnjujete pogojev za prijavo na letošnje razpise), priložnost bo tudi za neformalni pogovor in vaša vprašanja.

Tisti, ki se srečanj ne morete udeležiti, a bi vseeno želeli dodatne informacije, ste v času uradnih ur (vsak dan med 10. in 11.30 uro) prijazno vabljeni na obisk v mednarodno pisarno (lokacija: pritličje levo, tretja vrata) - lahko se boste osebno pogovorili ali le vzeli katero od informativnih brošur, ki so na voljo.