Vabilo: Skupščine mladih o podnebni prihodnosti

Skupina Mladi za podnebno pravičnost vabi na skupščine o podnebni prihodnosti, kjer bomo dijaki, študenti in drugi interesenti sodelovali pri pripravi skupnega stališča o predlogu Energetskega koncepta Slovenije, ki je trenutno v javni obravnavi.
 
Energetski koncept Slovenije je ključni energetsko-podnebni dokument, ki usmerja razvoj Slovenije do leta 2050. Toda predlog koncepta v zdajšnji obliki je za nas nesprejemljiv, saj se opuščanja fosilnih goriv loteva skorajda v celoti šele po letu 2030, poleg tega ne predvideva doslednega izpolnjevanja zavez, ki jih je Slovenija dala na pariški konferenci o podnebnih spremembah (COP 21) itd. 

Mladi in prihodnje generacije bomo še posebej čutili posledice spreminjajočega se podnebja, saj se bodo te tekom našega življenja le krepile. Zato pridite na skupščino in izrazite svoje mnenje.
 
Termini in kraji skupščin:
ponedeljek, 18. 12. ob 15.00 - Fakulteta za elektrotehniko (P10),
torek, 19. 12. ob 14.00 - Gimnazija Poljane (učilnica 2),
torek, 19. 12. ob 15.00 - Biotehniška fakulteta (sejna soba, 2. nadstropje, dekanat),
sreda, 20. 12. ob 14.10 - Gimnazija Vič,
sreda, 20. 12. ob 18.50 - Filozofska fakulteta (predavalnica 4).

Povezava do dogodka: http://bit.ly/2Brq5CI
 
Vabljeni!