Vabilo študentom k sodelovanju pri raziskovalnem delu Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti

Inštitut za kriminologijo (IK) k sodelovanju vabi študente od tretjega letnika dalje z opravljenim izpitom iz Izvršilnega kazenskega prava ali Kriminologije.

IK v dogovoru z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij vsakih nekaj let izvede raziskavo o družbenem vzdušju v Zavodih za prestajanje kazni zapora in v Prevzgojnem domu. V ta namen izvede obširne ankete v zaporih, tako z obsojenci kot z zaposlenimi. 

V raziskavo bi radi vključili tudi študente, ki vas področje izvrševanja kazenskih sankcij zanima in si želite pobliže spoznati delovanje zavodov in življenje v njih. Za začetek bi vključili študenta/ko, ki bi bil/a pripravljen/a z zaposlenimi IK obiskati zavode in skrbeti za izvajanje anket, v nadaljevanju pa več študentov in študentk, ki bi vnašali pridobljene podatke v oblike potrebne za nadaljnjo analizo.

IK raziskavo izvaja pro bono, zato tudi študentsko delo ni plačano, študentje pa dobijo povrnjene potne stroške, ki nastanejo pri obiskih zavodov.

Zainteresirane študente vabimo, da se udeležijo uvodnega sestanka v knjižnici IK, ki bo v ponedeljek, 20. 3. 2017, ob 14. ure.

Prof. dr. Matjaž Ambrož in doc. dr. Mojca M. Plesničar