Vabilo študentske iniciative Psihosocialna podpora ob koronavirusu


Objavljamo sporočilo študentov psihologije, združenih v iniciativo Psihosocialna podpora ob koronavirusu, ki obvešča vse študente ljubljanske univerze o njihovi pobudi in možnosti brezplačnega posveta:


Člani iniciative Psihosocialna podpora ob koronavirusu smo po izobrazbi diplomirani in magistrirani psihologi ljubljanske in mariborske univerze. Prostovoljci, ki sodelujemo v tej iniciativi, smo zaznali novonastale stiske in potrebe, ki so se pojavile v tej krizni situaciji v povezavi s pandemijo COVID-19. Naš namen in vizija je odzvati se na te potrebe, za kar smo tekom študija pridobivali znanja, izkušnje in kompetence.

Naša iniciativa zajema Facebook stran “Psihosocialna podpora ob koronavirusu” in Instagram stran “Psihodezinfekcija” (
https://www.facebook.com/psiho.dezinfekcija/).

Na straneh redno objavljamo prispevke, ki so povezani s posledicami koronavirusa, nudimo pa tudi možnost enkratnega, do 45-minutnega psihološkega posveta. Pogovor je namenjen prvenstveno študentski populaciji, hkrati pa tudi ostalim generacijam, ki so zaradi trenutne situacije zašli v psihološko, socialno, ekonomsko ali drugačno stisko. Pogovor poleg zagotavljanja podpore, varnosti in reorganizacije življenja zagotavlja tudi informacije in preusmeritve na ustrezne vire pomoči.

Uporabniki se na pogovor prijavijo preko povezave:
https://forms.gle/RrbGeHG4iZNjQRiZ8.

Nudimo tudi možnost psihološkega posveta v angleščini, zato s pobudo naslavljamo tudi vse Erasmus študente. Prijavijo se lahko preko obrazca v angleškem jeziku:
https://forms.gle/BhVrsHKiTdwXTBgC9.

Za nudenje tovrstne opore smo bili vsi sodelujoči vključeni v dodatne priprave in usposabljanja, poleg tega pa celoten potek in supervizijo izvajata profesorja psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, izr. prof. dr. Robert Masten in asist. dr. Tanja Šraj. Pri svojem delu tesno sodelujemo tudi z Društvom psihologov Slovenije.