Vas zanima spoznavanje, druženje in pomoč tujim študentom, ki prihajajo na izmenjavo na našo fakulteto?

V novem študijskem letu bomo ponovno pozdravili veliko število tujih študentov, ki bodo na na Pravni fakulteti v Ljubljani opravljali eno- ali dvosemestrsko izmenjavo (samo v zimskem semestru 2018/19 naj bi jih prišlo že 78, iz 21 različnih držav - predvsem evropskih).

V ta namen vabimo zainteresirane študente vseh letnikov I. in II. stopnje, ki si želijo več stika s temi študenti in so pripravljeni na neformalno druženje in pomoč tujim študentom (predvsem prve dni po prihodu v Slovenijo, npr. pri urejanju administrativnih zadev, orientaciji po Ljubljani), da se čim prej javijo Darji Rabzelj iz fakultetne mednarodne pisarne (osebno ali na e-naslov: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si) oziroma pridejo na krajši informativni sestanek v sredo, 29. 8. 2018, ob 13. uri v Seminar 2.

Kasneje bi se študenti, ki bi jih to delo veselilo opravljati tudi skozi vse študijsko leto, lahko tudi prijavili na razpis za tutorje za tuje študente in za aktivno opravljanje tega dela potem prejeli tudi potrdilo.

Zahtevan ni noben posebni pogoj ali predznanje (komunikacija s tujimi študenti večinoma poteka v angleškem jeziku), zaželena pa je odprtost, veselje do spoznavanja novih ljudi in dovolj prostega časa, predvsem konec septembra in v začetku oktobra.