Vnos obrazca 'Prijava teme magistrske diplomske naloge in izjava o avtorstvu' v ŠIS

Študente, ki ste v študijskem letu 2020/21 prevzeli temo magistrske diplomske naloge, obveščamo, da morate v  študentski informacijski sistem (ŠIS) vnesti obrazec 'Prijava teme in izjava o avtorstvu'.

Najprej si boste morali priskrbeti oz. si na svoj računalnik shraniti sken (PDF dokument) zgoraj omenjenega obrazca, podpisanega s strani študenta in mentorja (en izvod le-tega  morate skeniranega po elektronski pošti poslati v referat (
ursa.janezic@pf.uni-lj.si ).  

Na obrazcu morata biti zapisana dva datuma in sicer med 16.10., ter 23.10. Datum pred 16.10., ter po 23.10. ne sme biti zapisan na obrazcu.
Po prijavi v ŠIS boste nato morali klikniti rubriko ZAKLJUČEK ŠTUDIJA ter podrubriko PRIJAVA TEME.

V za to predvidena mesta, ki se bodo ob tem odprla, boste najprej vnesli prijavljeni (delovni) naslov diplomske naloge in v spustnem seznamu izbrali vašega mentorja (in morebitnega somentorja). Nato pa boste s klikom na gumb PREBRSKAJ v ŠIS naložili še sken vašega obrazca 'Prijava teme in izjava o avtorstvu'.

Podatke in obrazec morate v ŠIS obvezno vnesti do 23. oktobra 2020, ter ga skeniranega po elektronski pošti poslati v referat, sicer se bo upoštevalo, da tema diplomske naloge ni bila prijavljena.