Vpis v prvi in višje letnike doktorskega študija za študijsko leto 2018/2019: zadnji dan vpisa je 28. 9. 2018

Študentom doktorskega študija in kandidatom za vpis sporočamo, da bo vpis v doktorski program Pravo potekal le še jutri in pojutrišnjem, v  četrtek 27. 9. in v petek 28. 9. 2018, dvakrat dnevno:  ob 8. in ob 12. uri v Podiplomskem seminarju (pritličje desno).

Študente, ki nameravajo izpolniti pogoje za vpis v višji letnik doktorskega študija prosimo, da referatu čimprej posredujejo morebitne manjkajoče prijavnice k izpitu z oceno in podpisom profesorja in morebitna ostala manjkajoča dokazila o opravljenih študijskih obveznosti .

Ob izpolnjevanju pogojev za napredovanje v višji letnik vam bomo lahko pripravili e-vpisni list. Vpis je elektronski, v ŠISu, z dostopom na spletni strani https://vispf.uni-lj.si/ , kjer so objavljena tudi navodila.

Študent na vpis prinese potrdilo knjižnice o poravnanih knjižničnih obveznostih ter natisnjen in podpisan elektronski vpisni list s podpisom mentorja, s katerim bo potrjena veljavnost vašega predmetnika (priloga 1 vpisnega lista). V kolikor do vpisa ne bi bilo mogoče pridobiti podpisa mentorja, vas vljudno prosimo, da na vpis prinesete dva izvoda vpisnega lista z vašim podpisom, enega bomo po vpisu posredovali v podpis vašemu mentorju.

Na vpisu (za prvi vpis v posamezni letnik) pa boste prejeli v podpis tudi pogodbo o izobraževanju.
 
Zadnji dan vpisa za študijsko leto 2018/2019 bo, v skladu z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe UL v petek, 28. 9. 2018.