Vpisi v višje letnike ali ponovni vpisi v študijskem letu 2020/21

Študente univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prava, ki se nameravate v študijskem letu 2020/21 vpisati v višji ali ponovno v isti letnik obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) pričeli z odpiranjem vpisnih listov. Anketo izpolnite takrat, ko izpolnite pogoj za določen vpis (vpis v višji letnik ali ponovni vpis).

Po izpolnjeni anketi o nameravanem vpisu, vam bomo pripravili vpisni list katerega boste
obojestransko natisnjenega in podpisanega poslali priporočeno najkasneje do 28. septembra 2020.

Opozarjamo, da študenti katerih vpisni listi ne bodo prispeli do 28. septembra 2020, ne bodo vpisani!

 
 Po prejetem vpisnem listu, boste imeli preko Šis-a na voljo potrdila o vpisu.


 
Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice študenti oddate elektronsko preko portala eUprava, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html


 
Vpis izbirnih predmetov

 

1. Omejitev števila mest

Pri vpisu izbirnih predmetov prve stopnje je senat PF uvedel omejitev števila vpisanih na 80; preko informacijskega sistema ŠIS se bo na predmet lahko vpisalo 65 študentov, 15 dodatnih študentov pa v postopku obravnave prošnje za zamenjavo izbirnega predmeta. Če bo teh prošenj 15 ali manj, bo vsem odobreno, če pa jih bo več kot 15, se bo pri njihovi obravnavi upoštevalo redno napredovanje po študijskem programu, kot dopolnilna kriterija pa število ECTS prejšnjega letnika in povprečna ocena.

To pomeni naslednje: če preko ŠISa ne boste mogli vpisati željenega predmeta (to bo pomenilo, da je nanj vpisanih že 65 študentov), morate vpisati drugega. Ob vpisu pa lahko v referatu oddate podpisano prošnjo za zamenjavo vpisanega izbirnega predmeta, obrazec je dostopen v priponki tega obvestila. Pozneje oddane prošnje ne bodo obravnavane.

 

2. Prekrivanje urnika

Zaradi velikega števila izbirnih predmetov urnika ni mogoče sestaviti tako, da se predavanja pri nekaterih izbirnih predmetov ne bi prekrivala. Pred vpisom predmetov si zato natančno poglejte urnik. Prošnje za zamenjavo izbirnih predmetov zaradi prekrivanja urnikov niso mogoče.