Vpliv izrednih ukrepov zaradi epidemije virusa na najemna razmerja

Prof. dr. Miha Juhart na kratko razpravlja o vplivu izrednih razmer na stanovanjski najem in najem poslovnih prostorov. Naše pravo nima posebnih pravnih pravil, ki bi se uporabila v nastalem položaju, vendar se lahko določene pravne posledice izpeljejo iz splošnih pravil. Več na povezavi