Vpogled v izpite MZPiP, CPiP in GPiP pri doc. dr. Jerci Kramberger Škerl

V torek, 11. 4., bo možen vpogled v izpite iz Mednarodnega zasebnega prava in postopka (2. del), Civilnega prava in postopka (procesni del) in Gospodarskega prava in postopka (procesni del) z zadnjega izpitnega roka od 11.30 do 12.00 pri as. dr. Neži Pogorelčnik Vogrinc.