Vpogledi v ocenjene izpitne naloge pri predmetu B2 Mednarodno zasebno pravo in postopek

Vpogledi pri prof. dr. Alešu Galiču bodo v torek, 3.10. na govorilnih urah.
Pri izr. prof. dr. Jerci Kramberger Škerl v torek, 26.9. na govorilnih urah.