Zagovor magistrske diplomske naloge - Maja Doria

Ime in priimek: Maja Doria
Datum zagovora:  29. maj 2017
Ura in prostor zagovora:  ob 12. uri v kabinetu izr. prof. dr. Saše Zagorca
Mentor:  izr. prof. dr. Saša Zagorc
Predsednik komisije:  doc. dr. Samo Bardutzky
Naslov dela: Izročitve posameznikov drugi državi v tajnosti