Zagovor magistrske diplomske naloge - Žiga Špiler

Ime in priimek: Žiga Špiler
Datum zagovora: 5. junij 2017
Ura in prostor zagovora:  ob 12. uri v kabinetu prof. dr. Franca Grada
Mentor:  prof. dr. Franc Grad
Predsednik komisije:  prof. dr. Igor Kaučič
Naslov dela: Pristojnosti predsednika Ruske federacije v razmerju do federalnih enot