Zunanja izbirnost - vpis izbirnih predmetov drugih fakultet

Zunanja izbirnost pomeni, da lahko vpišete izbirne predmete na drugih fakultetah - s takšnimi predmeti je dopustno doseči največ 5% kreditnih točk študijskega programa. Seznam izbirnih predmetov, ki jih fakultete posebej priporočajo študentom drugih fakultet, najdete na povezavi https://www.uni-lj.si/studij/zip/.
Poleg predmetov, navedenih na tej povezavi, lahko vpišete tudi druge predmete. Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo na primer posebej vabi študente prava na vpis dveh predmetov: Sociologija spola http://www.sociologija.si/studij/sociologija-enopredmetni/sociologija-spola/

 in Sociologija spola in spolnost http://www.sociologija.si/studij/sociologija-spola-in-spolnosti/)