B2 Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja,Teorija države z zakonodajnim procesom in Etika pravniških poklicev- izvedba izpitov

Obveščamo Vas, da bodo izpiti pri predmetih Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja,Teorija države z zakonodajnim procesom in Etika pravniških poklicev potekali v skladu s sprejetimi učnimi načrti pri teh predmetih.

Če bodo epidemiološki predpisi to dopuščali, bomo pisne in ustne izpite izvajali na fakulteti.