EUTOPIA Program mobilnosti doktorskih študentov // EUTOPIA Doctoral Mobility Programme - Application deadline: 22 June 2021, 13:00

Spoštovani doktorandi in doktorandke,

obveščamo vas, da je odprt razpis EUTOPIA Programa mobilnosti doktorskih študentov. Mobilnost bo omogočala 3-6 tedenski raziskovalni obisk na eni izmed partnerskih univerz – CY Cergy Paris Université, Univerzi v Warwicku, Vrije Universiteit Brussel, Univerzi v Göteborgu in Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni. Vsaka od sodelujočih univerz bo izbranim kandidatom za mobilnost dodelila sredstva v višini do 5000 €. Vsaka univerza bo izbrala 3 kandidate.

Kandidati Univerze v Ljubljani, ki se lahko prijavijo na razpis, morajo biti v času prijave in obdobja mobilnosti vpisani na enega od doktorskih programov na UL.

Rok za prijavo: 22. junij 2021 do 13. ure (CET)

Več informacij lahko najdete v priloženih dokumentih in na spletni strani EUTOPIA Programa mobilnosti doktorskih študentov.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na go. Jeleno Tomažin (jelena.tomazin@uni-lj.si, 01/2418 656).

_____________________________________________________________________________________

Dear doctoral students,

 We would like to inform you about the EUTOPIA Doctoral Mobility Programme, which will fund research visits of doctoral students to one of the EUTOPIA partner universities – CY Cergy Paris Université, University of Warwick, Vrije Universiteit Brussel, University of Gotheburg and Pompeu Fabra University – for a duration of 3 to 6 weeks. The selected candidates will receive mobility funds in the limit of 5000 €. Each of the participating universities will choose and fund 3 candidates.

Candidates from the University of Ljubljana must be enrolled, at the submission date and during all the mobility period, in one of the doctoral programmes at the University of Ljubljana.

 Application deadline: 22 June 2021, 13:00 (CET)

 Further information is available in the attached documents and at the EUTOPIA Doctoral Mobility Programme website.

Contact for further inquiries: Ms. Jelena Tomažin (jelena.tomazin@uni-lj.si, 01/2418 656).