Navodila za izvajanje izpitov na PF

SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVAJANJE IZPITOV V STAVBI PRAVNE FAKULTETE UL GLEDE NA VELJAVNE UKREPE IN OMEJITVE PRI IZVAJANJU ŠTUDIJSKEGA PROCESA

 

 

1.    Prihod na fakulteto

 V stavbo Pravne fakultete UL lahko vstopajo le zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe dihal).

Ob vstopu je obvezna:

·         Dezinfekcija rok (dezinfekcijska sredstva so pripravljena pri vhodih na Pravno fakulteto UL in na posebnih stojalih v prostorih fakultete).

·         Upoštevanje pravila fizične distance, kar pomeni, da se brez potrebe ne družimo z osebami, pazimo na minimalno medosebno razdaljo vsaj 1,5 m. Posebna pozornost je potrebna pri srečevanju na stopnišču, kjer se je treba držati desne strani stopnišča.

·         Pravilna uporaba predpisane zaščitne opreme, kot so zaščitne maske. Študenti so si dolžni sami priskrbeti zaščitne maske za pokritje ust in nosu. Zaščitne maske morajo študenti nositi v prostorih fakultete VES ČAS.  Sedežna mesta, kjer je dovoljeno sedeti med pisanjem izpita, so označena z rumenimi oznakami na mizah.

Študenti, ki so razporejeni v skupine za opravljanje izpita v modri ali vijolični predavalnici, vstopajo v stavbo Pravne fakultete skozi vhod s Kapiteljske ulice. Vsi ostali, ki imajo izpit v sivi, rdeči ali zlati predavalnici, vstopajo v stavbo fakultete skozi glavni vhod s Poljanskega nasipa. Enako velja za odhod s fakultete.

Študenti naj se izogibajo zbiranju v skupine ob prihodu na fakulteto in ob odhodu s fakultete. Prav tako ni dovoljeno zadrževanje v stavbi fakultete in pred stavbo fakultete, na obeh vhodih.

Ob prihodu na fakulteto bodo vrata v predavalnice odprta, študenti pa takoj zasedejo sedežna mesta, ki so označena z rumenimi oznakami na mizah.

Maksimalno število razpoložljivih sedežnih mest v posameznih predavalnicah in seminarjih na PF UL (upoštevana je minimalna medosebna razdalja najmanj 1,5m):

•        Siva predavalnica             39 sedišč

•        Zlata predavalnica            32 sedišč

•        Rdeča predavalnica          35 sedišč

•        Vijolična predavalnica       28 sedišč

•        Modra predavalnica          25 sedišč

 

•        Seminar 1                          10 sedišč

•        Seminar 2                         8  sedišč

•        Seminar 3                          15 sedišč

•        Seminar 4                          12 sedišč

•        Seminar 5                          20 sedišč

 

  2.    Razpored skupin v predavalnicah po abecednem redu in ura pričetka izpita

Študenti bodo pred vsakim izpitom obveščeni o razporedu skupin v predavalnicah po abecednem redu in uri pričetka izpita.

 

 3.    Izvajanje izpita

Po preverjanju prisotnosti in identifikaciji študentov učitelj najavi začetek izpita. Študenti šele po najavi obrnejo izpitne pole in lahko pričnejo s pisanjem izpita. Ko študenti končajo s pisanjem, posamično prinesejo izpitno polo in jo odložijo na mesto, ki ga določi učitelj (pri tem naj upoštevajo minimalno medosebno razdaljo, vsaj 1,5m).

 

4.    Ustna preverjanja znanja:

Razpored in navodila bodo objavljena po pisnem delu izpita.

 

Želimo vam veliko uspeha!