Razpis zagovora doktorske disertacije »Sanctions Adopted by International Organizations in the Defence of the General Interest«: v torek, 5. 7. 2022

Po sklepu Senata pravne fakultete v Ljubljani z dne 16. 6. 2022

r a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije

  
»Sanctions Adopted by International Organizations in the Defence of the General Interest«,
v prevodu

»Sprejem sankcij za zaščito splošnega interesa s strani mednarodnih organizacij«

 
v torek, dne 5. 7. 2022 ob 18,30 preko aplikacije Zoom, Meeting ID: 567 345 6007 .