Nacionalni raziskovalni projekti

Programske skupine (ARRS):

NASLOV

VODJA

TRAJANJE

Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni sistem

prof. dr. Grega Strban

1. 1. 2004 – 31. 12. 2023Aplikativni raziskovalni projekti (ARRS):
 

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Vpliv evropske ureditve elektronskih komunikacij in konkurenčnega prava na stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij

doc. dr. Matija Damjan

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 10. 2021 - 30. 9. 2023

Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe

prof. dr. Miha Juhart

1. 7. 2018 – 30. 6. 2020

Reforma prava varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji

prof. dr. Ana Vlahek

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 7. 2014 - 30. 6. 2016

Pravni terminološki slovar - dokončanje

prof. dr. Marko Snoj

(Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

1. 10. 2014 - 30. 9. 2017

 

Temeljni raziskovalni projekti (ARRS):
 

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz

prof. dr. Renata Salecl

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

Izbira sodnikov pod drobnogledom: sodniška neodvisnost, zakonitost in odlike

izr. prof. dr. Samo Bardutzky

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 10. 2022 - 30. 9. 2025

Razvoj in uporaba umetne inteligence v luči negativnih in pozitivnih obveznostih države zagotavljati pravico do življenja

prof. dr. Vasilka Sancin

1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode
dr. Vasja Badalič

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Pravna in ekonomska analiza vpliva staranja prebivalstva na zakonodajo

doc. dr. Grega Dugar

1. 7. 2019 - 30. 6. 2022


Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti
 

izr. prof. dr. Mojca Mihelj Plesničar

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Pravo dolžnikov in upnikov - normativna in pravno empirična analiza

doc. dr. Jaka Cepec

(Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)
1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki

prof. dr. Renata Salecl

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)


1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

Pravo v dobi velikih podatkov: Reguliranje zasebnosti, transparentnosti, tajnosti in drugih nasprotujočih si vrednot v 21. stoletju

prof. dr. Aleš Završnik

(Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

1. 7. 2014 - 30. 6. 2017Ciljni raziskovalni projekti – CRP (ARRS):

NASLOV

VODJA

TRAJANJE


Priprava modela managementa visokošolskega vpisa na javne visokošolske zavode v Sloveniji 
doc. dr. Grega Dugar
1. 11. 2019 - 31. 10. 2022Strukturna diskriminacija kot ovira pri doseganju cilja dostojnega življenja za vse
 

izr. prof. dr. Mojca Urek

(Fakulteta za socialno delo UL)
1. 11. 2019 - 31. 10. 2021

Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne strategije vkjučevanja Romov do 2020

doc. dr. Maša Kovič Dine
1. 11. 2019 - 30. 06. 2021 

MAPA: Multidisciplinarna Analiza Prekarnega dela: pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki

prof. dr. Grega Strban

1. 4. 2018 - 31. 3. 2020
Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov

dr. Urša Vilhar

(Gozdarski inštitut Slovenije)

1. 10. 2016 - 30. 9. 2018

Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti


prof. dr. Vasilka Sancin

1. 10. 2016 - 31. 3. 2018

Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstvaprof. dr. Bojan Bugarič

1. 10. 2016 - 30. 9. 2017

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115