(MAPA) Multidisciplinarna analiza prekarnega dela – pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki

Projekt MAPA je multidisciplinarni projekt, katerega glavni cilj so pridobiti celovit vpogled v stanje prekarnosti dela v Sloveniji ter oblikovati predloge za omejevanje njegovih negativnih učinkov za delovanje trga dela, posameznika in družbo v celoti. Stroka vidi glavni problem v tveganju, da bo z naraščanjem atipičnih oblik dela, ki ne bodo ustrezno pravno regulirane v smislu uravnoteženja prožnosti za delodajalce in varnosti za delavce (model prožne varnosti), vedno večje število oseb, ki si sredstva za preživljanje pridobivajo z odvisnim delom, postalo prekarnih in ostalo zunaj ščita delovnega in socialnega prava, to pa pomeni zunaj veljavnih standardov, ki zagotavljajo posamezniku dostojno delo in življenje. Ugotovitve bodo pomembne tako za gospodarstvo kot tudi za javni sektor, saj se prekarno delo pojavlja v vseh dejavnostih, pa tudi za sistem socialne varnosti, saj bi z ustrezno ureditvijo zmanjšali socialna tveganja prekarnih delavcev. Hkrati pa bo multidisciplinarna raziskava ter rezultati znatno pripomogla k razumevanju tega pojava ter razvoja znanosti na tem področju.

Ključne besede: trg dela, prekarnost, delovno razmerje, delavec, delodajalec, lažni samozaposleni, dostojno delo, prožno delo, atipično delo, digitalizacija, socialna varnost, zdravje

RAZPIS: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017

RAZPISOVALEC: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS

ŠTEVILKA PROJEKTA: V5 – 1741

NOSILEC PROJEKTA:  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTA: prof. dr. Grega Strban

PARTNERJI V PROJEKTU:

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

FINANCERJA: 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Povezava na spletno stran projekta


Datoteke
acrobatPrekarno delo (1,950.62 KB)