PREMAGOVANJE MOBILNOSTNE REVŠČINE V DOBI ZELENEGA PREHODA: PRISTOP RAZISKAV MEŠANIH METOD

Ozadje in motivacija: Mobilnostna revščina na splošno pomeni nezmožnost posameznikov ali gospodinjstev, da bi dostopali do nujno potrebnih storitev ali priložnosti, zaradi neustreznih ali cenovno nedostopnih možnosti prevoza. Nedostopnost prevoza ter pravičnost na področju mobilnosti sta ključni vprašanji v okviru cilja EU, da zmanjša emisije toplogrednih plinov do leta 2050 in evropskega zelenega dogovora, saj promet pomembno prispeva k emisijam toplogrednih plinov, ki predstavljajo ključno gonilo podnebnih sprememb. Da bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost, je bistveno, da EU zmanjša emisije toplogrednih plinov, povezane s prometom, kar pomeni spodbujanje bolj trajnostnih in nizkoogljičnih možnosti prevoza. Ta premik lahko vodi do povečane mobilnostne revščine.

Raziskovalni problem in cilji projekta: Kljub temu, da je Evropski parlament mobilnostno revščino prepoznal kot pereč problem, raziskav na tem področju še vedno primanjkuje in so nezadostne (Evropski parlament, 2022). Da bi odpravili primanjkljaj literature s področja mobilnostne revščine, je cilj tega projekta združiti raziskave mobilnostne revščine tako z mikro kot tudi makro vidika, kar bo omogočilo bolj celovito razumevanje tega vprašanja. Na mikro ravni lahko preučevanje mobilnostne revščine omogoči vpogled v življenjske izkušnje posameznikov in gospodinjstev, ki jih to vprašanje najbolj prizadene. To vključuje razumevanje posebnih potreb in izzivov v mobilnosti, s katerimi se ljudje soočajo. Na makro ravni pa lahko preučevanje mobilnostne revščine omogoči vpogled v širše družbene, gospodarske in okoljske dejavnike, ki prispevajo k temu vprašanju.

Metode in prispevek: Uporabljen bo pristop raziskav mešanih metod, ki ponuja številne prednosti. Najpomembnejša je ta, da je mobilnostna revščina zapleteno in večplastno vprašanje, ki lahko na različne načine vpliva na posameznike in gospodinjstva. Za popolno razumevanje obsega in narave mobilnostne revščine je treba združiti kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode, ki omogočajo trdnejše in natančnejše razumevanje mobilnostne revščine, ter identifikacijo raziskovalnih vrzeli, kar z uporabo ene same metode ne bi bilo mogoče.

NASLOV: PREMAGOVANJE MOBILNOSTNE REVŠČINE V DOBI ZELENEGA PREHODA: PRISTOP RAZISKAV MEŠANIH METOD

ŠIFRA PROJEKTA: J5-50157

VODJA PROJEKTA: dr. Miha Dominko

NOSILEC PROJEKTA: 502 - Inštitut za ekonomska raziskovanja

 

PARTNETJI V PROJEKTU:

  • 583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
  • 3463 - FOCUS, Društvo za sonaraven razvoj

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026

OBSEG FINANCIRANJA: 1286 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije A za obdobje 3 let (0,76 FTE)

FINANCERJI:

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije - ARIS

 

SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE:

502 - Inštitut za ekonomska raziskovanja:

583 - Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta:

3463 - FOCUS, Društvo za sonaraven razvoj

FAZE PROJEKTA:

Delovni sveženj 1: Vodenje projekta in diseminacija rezultatov (1. do 36. mesec).

Delovni sveženj 2: Znanstvenoraziskovalni forum: opredelitev mobilnostne revščine (4. do 9. mesec).

Delovni sveženj 3: Raziskovanje skritih dejavnikov mobilnostne revščine (13. do 24. mesec).

Delovni sveženj 4: Prehod v nizkoogljično družbo in njegov vpliv na neenakost: pristop modeliranja izračunljivega splošnega ravnovesja (4. do 33. mesec).

Delovni sveženj 5: Vloga pravosodnega sistema pri zagotavljanju pravičnega prehoda na področju mobilnosti (10. do 15. mesec).
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115