Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL)

Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL)Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  je dne 12. oktobra 2012 objavilo Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za projekt »Kakovost - Univerza v Ljubljani (KUL)«, je bila s prijavo uspešna in je spomladi 2013 pričela z izvajanjem projekta.

S projektom, ki je potekal do 15. julija 2015 in za katerega je na razpisu pridobila 1.546.806,00 EUR, je Univerza v Ljubljani celovito nadgradila svoj sistem kakovosti. Ključne aktivnosti v okviru projekta »Kakovost - Univerza v Ljubljani (KUL)« so bile:

 • Razvoj in nadgradnja sistema kakovosti UL 
 • - Integracija procesov kakovosti in upravljanja
  - Vzpostavitev notranjih podpornih obiskov članic
  - Prenova študentske ankete
  - Evalvacija in nadgradnja tutorskega sistema UL
  - Vzpostavitev sistema in orodij spremljanja zadovoljstva med zaposlenimi
  - Izobraževanja zaposlenih na UL
  - Analiza praktičnega usposabljanja na dveh članicah UL in razširitev dobrih praks na ostale članice
  - Digitalizacija študijskih programov

 • Mednarodne akreditacije in evalvacije (6 članic)

 • Analiza 180 študijskih programov 1. in 2. stopnje

 • Oblikovanje metodologije za pripravo in spreminjanje študijskih programov na Univerzi v Ljubljani

 • Priprava 10 interdisciplinarnih izbirnih predmetov

Koordinatorka projekta KUL na Pravni fakulteti: Irena Kordež

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115