Podpora raziskovalcem

Na Pravni fakulteti v Ljubljani deluje Služba za raziskovalno dejavnost, ki skrbi za informiranje raziskovalcev o aktualnih razpisih ter nudi pomoč pri urejanju administrativnih formalnostih ob pripravi in izvedbi projektov.  

Kontakt:

Sabina Kmetič
E-naslov: sabina.kmetic@pf.uni-lj.si

Na Rektoratu Univerze v Ljubljani pa je za pomoč pri promociji dogodkov in ponudb za sodelovanje na projektnih predlogih ter za pomoč pri prijavljanju na EU razpise na voljo Univerzitetna služba za evropske projekte.

Kontakt:

Telefon: 01/ 241 86 66
E-naslov: EUprojekti@uni-lj.si


Na spletnih straneh Univerze v Ljubljani je na voljo še veliko koristnih informacij:

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115