Po kreativni poti do praktičnega znanja – 1. javni razpis (PKP 2014)Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je dne 15. novembra 2013 objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v letu 2014. Univerza v Ljubljani se je prijavila na razpis z namenom, da študentom omogoči razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj v neposrednem sodelovanju s podjetji. S pomočjo pedagoških mentorjev iz UL in delovnih mentorjev iz podjetij so študentski timi iskali kreativne in inovativne rešitve zelo raznolikih praktičnih problemov podjetij. Projekti so omogočali študentom razvijanje različnih kompetenc, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, obenem pa tudi prenos znanja v prakso.

Za sofinanciranje je bilo v okviru Univerze v Ljubljani izbranih 112 projektov s 23 članic v skupni vrednosti 1.614.922,00.

Pravna fakulteta je na razpisu pridobila 19.272,00 EUR za izvedbo projekta z naslovom »Analiza institutov delovnega prava v gospodarski družbi«, ki je potekal od 1. aprila do 30. septembra 2014. Projektno ekipo so sestavljali:
  • ekipa devetih študentov v sestavi: Anže Dobelšek, Tarik Jouhari, Sandra Koren, Žiga Perović, Bor Polajnar, Janez Sekirnik, Tilen Tomazin, Jasna Voje in Sara Vrhunc
  • pedagoški mentor: prof. dr. Grega Strban
  • delovni mentor: Roman Dolenec iz podjetja JURČIČ & Co., d.o.o. iz Šenčurja
  • koordinatorka projekta: Darja Rabzelj
Končni rezultat projekta je bila raziskovalna naloga, ki so jo napisali študenti.

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115