Poslovil se je zaslužni profesor dr. Bojan Zabel, nekdanji dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Sporočamo žalostno vest, da se je poslovil zaslužni profesor dr. Bojan Zabel, nekdanji dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Dr. Bojan Zabel se je rodil 20. julija 1930 v Ljubljani. Ljudsko šolo je obiskoval v Celju in Ljubljani. V Ljubljani je obiskoval tudi klasično gimnazijo in leta 1949 maturiral. Nato je na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani nadaljeval s študijem prava, kjer je leta 1955 diplomiral in leta 1964 tudi doktoriral. Med leti 1954 in 1955 je bil pripravnik na okrožnem sodišču v Ljubljani, od leta 1955 do leta 1956 pa sodnik okrajnega sodišča v Celju. Leta 1957 se je zaposlil na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1977 postal redni profesor na Katedri za civilno pravo. Leta 1999 ga je rektor Univerze v Ljubljani imenoval za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani.

Ukvarjal se je z gospodarskim pravom, od predavanj predmetov Organizacija in upravljanje gospodarskih organizacij, Gospodarsko pravo - status, Statusne pogodbe delovnih organizacij, Mednarodno gospodarsko pravo, Gospodarskopravni posli, do izbranih poglavij obligacijskega prava, gospodarskega statusnega prava in konkurenčnega prava, sodeloval pa je tudi pri predmetih Kontrakti, Uvod v gospodarsko pravo, Pravo Evropske skupnosti, Obligacijsko pravo in Pravo vrednostnih papirjev.

Bil je dekan Pravne fakultete, član vrste komisij, predsednik statutarne komisije pa predsednik Častnega sodišča GZS, član Pravnega sveta IS SRS in Zakonodajnopravne komisije Skupščine SRS, dolgoletni arbiter Zunanjetrgovinske arbitraže pri GZJ, član Sveta Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo, član Sodnega sveta, predsednik Častnega sodišča Ljubljanske borze in član predsedstva Stalne arbitraže pri GZS. Iz senatov se ga kolegi spomnijo spoštovanega predsednika ali člana, avtorja utemeljenih in z znanstvenimi deli podkrepljenih osnutkov odločb.

Profesor Zabel je ostal tudi po svoji upokojitvi vitalen sogovornik in plodovit ustvarjalec. Spominjali se ga bomo kot dobrega in plemenitega človeka, ki je na svoji bogati znanstveni in akademski poti ustvaril pomemben pečat.

Žalna seja v spomin zaslužnemu profesorju dr. Bojanu Zabelu bo v četrtek, 23. novembra 2023, ob 12:00 v zlati predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na Poljanskem nasipu 2 v Ljubljani.

Liber amicorum Bojan Zabel (2015)

https://www.pf.uni-lj.si/media/kazalo.in.uvodna.beseda.-.liber.amicorum.bojan.zabel.pdf