Pravna fakulteta v Ljubljani tudi letos izjemno uspešno sodelovala pri izvedbi projektov PKP (Po kreativni poti do znanja 2016/17)

V poletnih mesecih smo uspešno zaključili izvajanje projektov, ki jih je fakulteta dobila odobrene na lanskem razpisu  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS z naslovom Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/17 (t. i. projekti PKP).

V okviru projektov so študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa se je s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.

Posamezna fakulteta je lahko na razpis oddala predloge za največ pet projektov, ki so morali vključevati najmanj šest in največ osem študentov ter sodelovanje vsaj ene gospodarske družbe, pri čemer je veljalo, da mora vsak projekt vključevati sodelovanje vsaj po enega pedagoškega in delovnega mentorja, lahko pa se je vključil tudi delovni mentor iz organizacij z gospodarskega ali družbenega področja (če je projekt predvidel tudi sodelovanje slednjih). Posamezni projekt se je lahko izvajal najmanj tri mesece in najdlje pet mesecev.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je na razpisu dobila odobrenih vseh pet prijavljenih projektov, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru pa je uspešno izvedla še dodatni projekt v okviru tega razpisa.

Več o posameznih projektih, sodelujočih in rezultatih pa si lahko preberete TUKAJ.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115