Pravna fakulteta v Ljubljani začasno izvaja pedagoško delo preko svetovnega spleta

Pravna fakulteta začasno izvaja pedagoško delo preko svetovnega spleta, Ob tem vas obveščamo:


1. Študijski proces poteka po predvidenem urniku, če ni sporočeno drugače. 

2. Študenti ste dolžni redno, dnevno spremljati navodila v ŠIS. 

3. Predavanja, seminarji in vaje, ki običajno terjajo neposreden stik s študenti, se izvajajo: 

- z izvedbo spletnih predavanj/seminarjev/vaj, ob upoštevanju urnika, učitelji in asistenti pa v ŠIS objavijo podatke, pomembne za izvedbo predavanja, in morebitno gradivo; 
ali 
- z objavo kratkih vnaprej posnetih predavanj, ki se dopolnijo z individualnim delom študentov in povratno informacijo učitelja oziroma asistenta; odziv študentov je obvezen, če je z učnim načrtom določeno obvezno sodelovanje študentov. 
O načinu izvajanja dela odloči učitelj oziroma asistent. Navodila in gradivo je objavljeno v ŠIS, če ni sporočeno drugače. 

4. Govorilne ure se izvajajo preko telefona v objavljenem času in preko elektronske pošte. Učitelji in asistenti si pridržujejo možnost napotiti študenta na relevantno literaturo ali druge vire. 

5. Zaradi pričakovane množične komunikacije preko elektronske pošte je pomembno, da študenti dosledno upoštevate navodila glede označevanja zadeve elektronskega sporočila, s katerim posredujete svoje izdelke, in roke za oddajo izdelkov. 

6. Seminarske naloge se oddajajo v PDF formatu na elektronski naslov učitelja oziroma asistenta. Izdelki morajo biti opremljeni z izjavo o avtorstvu, skladno s sporočenimi navodili. 

7. Dostopnost študijskega gradiva v knjižnici se zagotavlja v skladu s postopki, objavljenimi na http://www.pf.uni-lj.si/knjiznica/

8. Strokovne službe fakultete (referati, mednarodna pisarna, dekanat) so dosegljive preko telefona ali elektronske pošte. 

Vljudno prosimo za potrpežljivost in razumevanje. Prosimo tudi, da učitelje oziroma asistente o morebitnih težavah ali pomislekih pri izvajanju pedagoškega dela nemudoma obvestite. 

Hvala!

Vodstvo PF

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115