Razpis za vpis v doktorski študijski program Pravo za študijsko leto 2021/2022

Razpis za vpis v doktorski študijski program Pravo za študijsko leto 2021/2022

Na spletni strani Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/razpis2122 je objavljen  razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje za študijsko leto 2021/2022.  

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022 razpisuje 41 mest za vpis v doktorski študijski program Pravo.

Rok za prijavo za vpis v doktorski študijski program Pravo je 20. avgust 2021. 

Prijava je elektronska, dostopna do zaključka prijavnega roka na spletnem portalu eVŠ  https://portal.evs.gov.si/prijava/  .

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, zahtevo za priznavanje izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletni povezavi: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr . 

V priloženi datoteki objavljamo informacijo o pripadajočem številu vpisnih mest po posameznih modulih z napotki za prijavo. Več informacij o študiju, ki bi jih kandidati potrebovali ob prijavi za vpis, pa je na voljo v Referatu za doktorski študij:

e: meta.pfeifer@pf.uni-lj.si

t: 01/42 03 121

http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/ .

 

V skladu s 108. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), objavljenim v Uradnem listu RS št. 1522/20, se v prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2021/2022 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Identiteta prijavitelja se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane držav članic EU na podlagi osebne izkaznice ali potnega lista, za državljane držav nečlanic EU pa na podlagi potnega lista).

Informativni dan za doktorski študij 3. stopnje bo potekal v četrtek, 20. maja 2021 ob 8.00 preko aplikacije Zoom, na povezavi https://us02web.zoom.us/j/88533233711 .